Recente nieuwsberichten

Outplacement

22.05.2019

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die een werknemer in staat stellen om op een zo kort mogelijke termijn een nieuwe tewerkstelling te vinden. Deze dienstverlening wordt door de werkgever uitbesteed aan een outplacementbureau.

Lees verder ...

BTW op enige prijs voor restaurant- of cateringdiensten

17.04.2019

Een restauranthouder serveert een maaltijd met bijkomende dranken. In dit geval moet de prijs worden gesplitst tussen 12% BTW voor de maaltijd en 21% BTW voor de dranken. Wordt de prijs niet opgesplitst, dan is het geheel onderworpen aan het hoogste toepasselijke BTW-tarief, zijnde 21% BTW.

Lees verder ...

Afschaffing belasting op onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

Op 20/03/2019 informeerden wij u reeds omtrent de mogelijke schrapping van de afzonderlijke belasting van 5% wanneer onvoldoende bezoldiging aan een bedrijfsleider-natuurlijk persoon wordt toegekend. (zie http://www.decostere.be/nl/nieuws/afschaffing-belasting-op-onvoldoende-bedrijfsleidersbezoldiging)

Lees verder ...

Voorafbetaling vennootschapsbelasting uiterlijk op 10/04/2019

4.04.2019

Ook dit jaar raden wij u sterk aan om uw vennootschapsbelasting vooraf te betalen. Voldoende voorschot betalen levert namelijk een mooi belastingvoordeel op. Let op, want dit voorschot dient vanaf nu op een nieuw rekeningnummer (BE61 6792 0022 9117) gestort te worden.

Lees verder ...

Verlaging btw-tarief op planten bij tuinaanleg en -onderhoud vanaf 01/04/2019

29.03.2019

Het btw-tarief op planten die door tuinaannemers samen met de aanleg of het onderhoud van een tuin worden geleverd bedraagt 21%. Daarnaast is de loutere levering van planten zonder bijkomende aanleg of onderhoud onderworpen aan 6% btw.

Lees verder ...

Afschaffing belasting op onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

20.03.2019

Sinds het fameuze zomerakkoord werd de minimumwedde voor bedrijfsleiders om van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten opgetrokken van € 36.000 naar € 45.000. Ligt het belastbaar resultaat van de vennootschap lager dan € 45.000, dan moet de bedrijfsleidersbezoldiging minstens gelijk zijn aan dit bedrag.

Lees verder ...

Wijziging inzake de voorafbetalingen 2019

18.12.2018

Ondernemingen die belastbare winsten behalen, dienen in principe belastingen te betalen.  Dit wordt finaal berekend in de aangifte en dient betaald te worden ongeveer 10 à 12 maand na het einde van het belastbaar tijdperk.

Lees verder ...

Decostere Accountancy : ook uw adviseur in vermogensplanning

23.11.2018

Heeft uw schenking onder het nieuwe erfrecht (in werking 01/09/2018) nog dezelfde gevolgen/waarde als onder het oude erfrecht? Indien niet, kan u nog actie ondernemen? Wat zijn de concrete gevolgen van schenkingen gedaan vóór 01/09/2018 op twee verschillende tijdstippen.

Lees verder ...

Optiestelsel onroerende verhuur met btw vanaf 01/01/2019

12.11.2018

Op vandaag is de onroerende verhuur een dienst die vrijgesteld is van btw, waardoor de verhuurder de btw op kosten in verband met dit onroerend goed niet in aftrek kan nemen.

Lees verder ...

Omvorming rechtbank van koophandel naar ondernemingsrechtbank

9.11.2018

Door de modernisering van het ondernemingsrecht werd de rechtbank van koophandel op 1 november 2018 omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. 

Lees verder ...