print this page

Schuldcompensatie FOD Financiën en RSZ

21.12.2017

Wanneer een belastingplichtige recht heeft op een terugbetaling  van fiscale tegoeden (inkomstenbelasting, btw, …) en tegelijkertijd nog een openstaande fiscale schuld heeft , mag de fiscus sinds 2005 het bedrag dat zij u normaal moet (terug)betalen gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren.

Het systeem van schuldcompensatie werd met ingang van september 2017 uitgebreid naar RSZ – schulden. Concreet betekent dit voor u dat wanneer u recht heeft op een terugbetaling van de fiscus zonder dat er nog openstaande fiscale schulden zijn, maar wel nog openstaande schulden bij de RSZ, de terugbetaling van de fiscale tegoeden zal  gebruikt kunnen worden om de schulden bij de RSZ aan te zuiveren.

De FOD Financiën zal u steeds vooraf inlichten over het bedrag dat met RSZ – schulden zal gecompenseerd worden, waarna de RSZ alle betrokken partijen op de hoogte zal brengen van de aanwending van de betaling. Uw sociaal secretariaat wordt bijgevolg ook automatisch van alle compensaties op de hoogte gebracht.

 

Terug naar het overzicht