print this page

Erkenning voor aannemers voor de uitvoering van overheidsopdrachten

26.04.2017

Aannemers die werken uitvoeren in het kader van een overheidsopdracht voor een bedrag exclusief btw hoger dan € 75.000,00 (voor de in een categorie ingedeelde opdrachten) of hoger dan
€ 50.000,00 (voor de in een ondercategorie ingedeelde opdrachten) moeten:

  • Ofwel beschikken over een erkenning in de vereiste categorie of ondercategorie;
  • Ofwel het bewijs leveren dat alle voorwaarden en criteria om een vereiste erkenning in het kader van een concrete opdracht te verkrijgen, vervuld zijn.

 

De werken in het kader van een overheidsopdracht worden steeds ingedeeld volgens hun aard en karakter in een categorie en / of ondercategorie van de erkenning en in een klasse volgens de grootte van de werken. Voor elke categorie en elke klasse gelden nieuwe en bijkomende voorwaarden die vervuld moeten zijn om een erkenning te bekomen.

Wanneer de aannemer geen erkenning heeft, is het de aannemer verboden om de werken in het kader van de overheidsopdracht uit te voeren. Deze regeling is ook van toepassing op onderaannemers. Indien u als hoofdaannemer beroep doet op onderaannemers, controleert u dus best of zij reeds over de nodige erkenning beschikken om de werken in het kader van de overheidsopdracht te mogen uitvoeren.

Indien de waarde van de opdracht voor de in een categorie ingedeelde opdrachten lager is dan € 75.000,00, of lager dan € 50.000,00 voor de in een ondercategorie ingedeelde opdrachten, is geen erkenning als aannemer vereist om de opdracht uit te voeren.


Voorwaarden om een erkenning te krijgen

Om een erkenning te krijgen moet de aannemer zijn financiële en economische draagkracht enerzijds en zijn technische bekwaamheid anderzijds kunnen bewijzen.

De financiële en economische draagkracht wordt daarbij gemeten a.d.h.v. het eigen vermogen en de totale omzet aan werken tijdens 3 jaar, die uit de jongste 8 jaar mag gekozen worden. De technische bekwaamheid wordt bewezen a.d.h.v. referenties van uitgevoerde werken en het aantal arbeiders en kaderleden in dienst.

Meer informatie omtrent de erkenningsaanvraag kan u hier vinden.

Terug naar het overzicht