print this page

Afschaffing kwartaalvoorschotten btw vanaf 01/04/2017

21.02.2017

Tot op vandaag moeten kwartaalaangevers telkens uiterlijk op de 20ste van de tweede en de derde maand van het kwartaal een voorschot betalen ten belope van 1/3 van de belastingschuld van het afgelopen kwartaal. Het bijgewerkte koninklijk besluit nr. 1 WBTW van 23/02/2017 voorziet in de afschaffing van deze voorschotregeling met ingang van 1 april 2017. De kwartaalvoorschotten van 20/02/2017 en 20/03/2017 moeten wel nog betaald worden.


Voordeel voor seizoensgebonden ondernemingen

Seizoensgebonden ondernemingen die het overgrote deel van hun omzet behalen in bijvoorbeeld slechts 1 kwartaal, kunnen door de nieuwe regeling een groot voordeel boeken.

Stel het geval waarbij een onderneming (kwartaalaangever) in het eerste kwartaal € 20.000,00 btw verschuldigd is, en in de andere kwartalen slechts een minimale btw schuld boekt van € 1.000,00. Deze onderneming zal onder het huidige systeem uiterlijk op de 20ste van de tweede en de derde maand volgend op het eerste kwartaal € 6.666,67 aan btw-voorschotten verschuldigd zijn, terwijl er volgend kwartaal slechts € 1.000,00 moet betaald worden. Uiteindelijk verkrijgt de onderneming een btw-tegoed.

Vanaf 1/04/2017 vervalt de verplichting tot het storten van kwartaalvoorschotten. Bijgevolg zal deze onderneming geen voorschotten meer betalen, waardoor zij cashflowmatig een voordeel boekt.


Decembervoorschotten

Om de gelijkheid tussen maand- en kwartaalaangevers te behouden, zullen kwartaalaangevers wel verplicht zijn om uiterlijk op 24 december van het jaar een voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over ofwel de handelingen van 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar of nogmaals de btw van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.


Aandachtspunt

Voor niet-seizoensgebonden ondernemingen blijft het verstandig om geregeld voorschotten te blijven betalen. Zo vermijdt u een grotere btw-afrekening op het einde van het kwartaal.

Terug naar het overzicht