print this page

Verhoging belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen aanslagjaar 2018

07.02.2017

Belastingplichtigen die winsten of baten behalen, kunnen tijdens het inkomstenjaar voorafbetalingen doen op de uiteindelijke belastingschuld. Indien er niet genoeg voorafbetalingen worden verricht, wordt er een boete in de vorm van een belastingvermeerdering opgelegd.

De belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen wordt berekend a.d.h.v. een percentage op de verschuldigde belasting. Tot op aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) bedroeg de vermeerdering 1,125% op de verschuldigde belasting. Vanaf aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) wordt dit percentage verhoogd naar 2,25%.

VoorafbetalingenOm deze belastingvermeerdering te vermijden, kan u een voorafbetaling doen, waardoor u een bonificatie krijgt afhankelijk van hoeveel en wanneer u voorafbetaalt. Hiernaast vindt u de termijnen en percentages voor de voorafbetalingen voor boekjaren die afsluiten per 31/12.

Stel dat de berekeningsbasis voor de vermeerdering € 100.000,00 bedraagt en u een voorafbetaling verricht van € 10.000,00 na 10/04/2017, maar voor 10/07/2017. In dat geval bedraagt de vermeerdering € 2.250,00, waarvan € 10.000,00 x 2,50% mag in mindering worden gebracht, zijnde € 225,00. De uiteindelijke vermeerdering wegens geen of onvoldoende voorafbetalingen bedraagt dan € 2.025,00.

In dezelfde situatie zou u voor aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) met de toen geldende percentages “slechts” een uiteindelijke vermeerdering van € 1.125,00 betaald hebben, zijnde een verschil van € 900,00. Bijgevolg wordt het belangrijker om in de toekomst na te gaan of u gedurende het jaar voldoende voorafbetalingen verricht.

Indien het bedrag van de vermeerdering lager is dan 0,5% van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan € 80,00, dan is er geen vermeerdering verschuldigd. Kleine ondernemingen zijn eveneens vrijgesteld van een belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Door de verhoging van de vermeerderingspercentages doet u er goed aan om reeds een deel van uw belastingen vooraf te betalen. Daarbij geniet u een groter voordeel wanneer u vroeger in het jaar voorafbetaalt. Voor boekjaren die afsluiten per 31/12, moet de eerste voorafbetaling gestort worden voor 10/04/2017. U kan ook altijd specifieke leningen aangaan ter financiering van de voorafbetalingen, waarbij u als bijkomend voordeel de belastingdruk over het volledige jaar kan spreiden.

Terug naar het overzicht