print this page

Bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2014

14.09.2016

Bij het invoeren van de liquidatiereserve werd een overgangsmaatregel in het leven geroepen waarbij een bijzondere liquidatiereserve kon worden aangelegd voor aanslagjaren 2013 en 2014.

Deze bijzondere liquidatiereserve wordt gevormd uit het geheel of het gedeelte van de boekhoudkundige winst na belastingen van deze aanslagjaren. Een voorwaarde is logischerwijs dat de belaste reserves nog steeds in de vennootschap zitten. Het is hierbij voldoende dat er nog een bedrag aan belaste reserves aanwezig is dat overeenstemt met het bedrag van die winst voor aanslagjaar 2014. Hierbij kunnen dus ook gereserveerde winsten uit het verleden in aanmerking genomen worden.

De mogelijkheid tot het vormen van een bijzondere liquidatiereserve voor aanslagjaar 2013 is inmiddels verstreken. Er kan wel nog een bijzondere liquidatiereserve voor aanslagjaar 2014 aangelegd worden. Deze bijzondere aanslag is betaalbaar uiterlijk op 30/11/2016.

Uw dossierbeheerder zal u hiervoor tijdig contacteren als dit voor u van toepassing zou zijn.

Terug naar het overzicht