print this page

Kostenvergoeding voor thuiswerk

27.07.2016

Als werkgever wilt u uw medewerkers de mogelijkheid bieden om te telewerken, of met andere woorden, te werken vanop het thuisadres. U kan daarbij zelf tegemoet komen in de kosten van de computer en / of internetaansluiting, of wanneer de werknemer een privécomputer en – internet gebruikt voor het werk, een belastingvrije onkostenvergoeding toekennen.
 

Werknemer gebruikt computer en internetaansluiting volledig betaald door de werkgever

Wanneer u als werkgever alle kosten van de computer en internetaansluiting ten laste neemt, dan wordt de werknemer op jaarbasis belast op een forfaitair voordeel van alle aard ten belope van € 180,00 voor de computer en € 60,00 voor de internetaansluiting.
 

Werknemer gebruikt privécomputer en – internetaansluiting voor het thuiswerk

Wanneer de werknemer zijn eigen computer en / of internetaansluiting gebruikt voor het thuiswerk, dan kan de werkgever daarin tussenkomen middels een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding in de vorm van een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt zowel voor de computer als voor de internetaansluiting € 20,00 per maand, resulterend in een maximale vrijgestelde onkostenvergoeding van € 40,00 per maand. Bij toepassing van deze forfaits zal de administratie geen verdere bewijsstukken vragen op voorwaarde dat de computer effectief gebruikt wordt om te telewerken.


Bijkomend forfait van € 120,00 voor vergoeding thuiswerk?

De rulingdienst heeft geoordeeld dat een bijkomende belastingvrije vergoeding van € 120,00 per maand redelijk is, ter compensatie van de kosten van het gedeelte van de privéwoning dat voor thuiswerk wordt gebruikt.

Indien de werknemer slechts halftijds werkt, wordt de bijkomende vergoeding beperkt tot € 60,00.

Deze bijkomende vergoeding staat los van het feit of de werkgever al dan niet de kosten van computer en/of internetaansluiting vergoedt. De € 120,00 per maand kan dus worden toegekend bovenop de forfaitaire belastingvrije vergoeding van € 40,00 per maand voor privécomputer en –internetaansluiting.


Fiscaal

Deze forfaitaire vergoedingen zijn een terugbetaling van kosten eigen aan de werknemer. Deze zijn niet belastbaar bij de werknemer, en zijn als kost aftrekbaar bij de werkgever en vrij van patronale last.


Aandachtspunt

De uitspraak van de rulingdienst betreft een individueel geval. Bijgevolg mag de beoordeling niet als een algemeen geldend of vaststaand gegeven gebruikt worden. Ze is wel richtinggevend.

Terug naar het overzicht