print this page

Anticiperen op de verhoging RV van 25% naar 27%

16.11.2015

Vanaf 01.01.16 verhoogt het standaardtarief roerende voorheffing van 25% naar 27%. Dit standaardtarief van 25% (en dus straks 27%) is toepasselijk op “gewone” dividenden, die niet kunnen genieten van een bijzondere regeling, en op intresten die worden toegekend op het creditsaldo van een rekening-courant in een vennootschap.

Voor aanzienlijke bedragen - grote dividenden op belangrijke kapitalen en grote tegoeden op rekening-courant in vennootschap - is het mogelijk om nog een allerlaatste keer te genieten van het standaardtarief van 25%, door de toekenning en betaalbaarstelling alsnog te laten gebeuren in 2015.

Voor dividenden, die normaliter zouden worden toegekend op de algemene vergadering van 2016, kan worden geanticipeerd door middel van een tussentijds dividend. Daarvoor moet dan nog in 2015 een bijzondere algemene vergadering worden gehouden. De notulen daarvan kunnen intern door ons kantoor worden opgemaakt. Voor een bijzondere algemene vergadering zijn geen notaris of bedrijfsrevisor nodig. De roerende voorheffing op deze (tussentijdse) dividenden moet dan worden betaald binnen de 15 dagen na de betaalbaarstelling, en uiteraard moet ook binnen dezelfde termijn een aangifte in de roerende voorheffing worden ingediend.

Voor intresten op rekening-courant is geen speciale verslaggeving nodig. Wel een tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing, en betaling der roerende voorheffing binnen de 15 dagen na toekenning en betaalbaarstelling.

Anticiperen op deze verhoging is uiteraard enkel nuttig voor grote bedragen. Op een dividend van € 10.000,00 bedraagt de besparing € 200,00. 

Pro memorie: de verhoging der roerende voorheffing geldt op heden enkel voor het standaardtarief van 25%. De lagere tarieven inzake roerende voorheffing voor “vastklikreserves” (omgezet in kapitaal onder de tijdelijke regeling der vorige regering), voor liquidatiereserves en voor dividenden uit kapitaalinbrengen sedert 01.07.13, blijven gehandhaafd. Er zijn nog geen plannen om het verlaagd tarief roerende voorheffing te verhogen van 15% naar bijvoorbeeld 17%. 

Uw dossierbeheerder is uiteraard ter beschikking  voor bijkomende informatie en dienstverlening over deze problematiek.

Terug naar het overzicht