print this page

Zomerregeling BTW

29.06.2015

De BTW-administratie verleent tijdens de zomermaanden van 2015 meer marge en ademruimte voor de administratieve afhandeling van de aangiftes.
 

U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2015: indiening ten laatste op 10 augustus 2015 (in plaats van 20 juli 2015)
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2015: indiening ten laatste op 10 augustus 2015 (in plaats van 20 juli 2015)
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2015: indiening ten laatste op 10 september 2015 (in plaats van 20 augustus 2015)
 

U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Kwartaalopgave van de IC handelingen voor het tweede kwartaal 2015: indienen ten laatste op 10 augustus 2015 (in plaats van 20 juli 2015)
Maandopgave van de IC handelingen voor de maand juni 2015: indienen ten laatste op 10 augustus 2015 (in plaats van 20 juli 2015)
Maandopgave van de IC handelingen voor de maand juli 2015: indienen ten laatste op 10 september 2015 (in plaats van 20 augustus 2015)
 

De verschuldigde btw of het voorschot moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2015 voor de btw en 20 augustus 2015 voor het voorschot.

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zal de administratie uw rekening-courant met interesten debiteren: 0,8 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (één begonnen maand geldt als volledige maand).

Deze intresten zullen echter geannuleerd worden als de belasting die u moet betalen op basis van uw btw-aangifte (vak 71) niet hoger is dan 125.000 euro. Als u zich in deze situatie bevindt moet u geen stappen ondernemen. De administratie zorgt dan voor de annulering van de interesten.

Let wel: deze annulering van intresten geldt niet voor de voorschotten die kwartaalaangevers op basis van hun aangifte van het tweede kwartaal moeten betalen; met name het voorschot tegen 20/08 en tegen 20/09.

Terug naar het overzicht