print this page

Betaal de BTW tijdig: tegen de 20ste of vroeger?

30.01.2015

De BTW-aangifte dient ten laatste de 20ste ingediend te worden tenzij deze dag in het weekend of op een feestdag valt.  Dan wordt de indieningstermijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De betaling volgt dezelfde termijn maar er is een significant interpretatieverschil met name welke datum dient in acht genomen te worden:

  • geldt de datum van betaling?
  • of geldt de datum van ontvangst bij de BTW-diensten te Brussel?


Maw een betaling uitgevoerd op de 20ste wordt pas ontvangen bij de BTW de 21ste of de22ste. Wettelijk gezien is de datum van ontvangst steeds bepalend geweest, maar de BTW-administratie stond oogluikend toe dat de datum van betaling determinerend was.

Recentelijk werden we geïnformeerd dat men de wet strikter zal toepassen. Bijgevolg adviseren wij u om de betaling ten laatste te verrichten tegen de 19de, eventueel ervóór indien de 20ste in het weekend of op een feestdag valt.

De befaamde zomerregeling (verlengde indieningstermijn van de BTW-aangifte tijdens de zomermaanden) is wat betreft de betalingstermijn geen uitzondering op de regel.

TIP
Indien u de betaling niet tijdig uitvoert, heeft het geen zin om nog snel de betaling uit te voeren na de 20ste,  vermits de intresten (0,8 % per maand) berekend worden op een volledige maand.

U kan dus bij een laattijdige betaling even goed wachten met de storting en enkele dagen voor de 20ste het verschuldigde bedrag overmaken aan de BTW. Dit principe geldt ook voor eventueel te betalen voorschotten. 

Terug naar het overzicht