print this page

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

17.11.2014

De bevoegdheid voor de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging in de personenbelasting is door de zesde staatshervorming overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten. Vlaanderen heeft beslist het fiscaal voordeel te schrappen vanaf aanslagjaar 2016, het Brussels en het Waals Gewest (nog) niet.

Voor aanslagjaar 2015 dat slaat op de inkomsten en uitgaven van 2014 blijft alles dus nog bij het oude. De uitgaven voor inbraak- en brandbeveiliging geven recht op een belastingvermindering van 30 procent van de uitgaven (inclusief btw). Het totale bedrag van de belastingvermindering bedraagt maximaal 760 euro per woning. Dat maximum bereikt u met een investering van 2.533 euro.
Om deze belastingvermindering nog te genieten, is het noodzakelijk dat de factuur vóór 31 december 2014 betaald is. De factuurdatum of het ogenblik van de uitvoering van de werken speelt geen rol. De betaaldatum is het ogenblik waarop u de betaling uitvoert, niet het ogenblik waarop de financiële instelling de betaling ontvangt. U kunt dus voor het jaareinde een contract sluiten met de aannemer en een voorschot betalen (van maximum 2.533 euro) en de beveiligingswerken pas in 2015 laten uitvoeren. Dan kunt u alsnog in 2014 voor het betaalde voorschot van het belastingvoordeel genieten.

Daarentegen voor de zelfstandigen, vrije beroepers en kmo’s blijft de mogelijkheid wel bestaan om de beroepsmatige abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale voor 120% af te trekken in plaats van 100%. Ook het fiscaal voordeel van de verhoogde investeringsaftrek van 20,5% die betrekking heeft op de aankoop van nieuwe, materiële vaste activa ter beveiliging van beroepslokalen blijft voor hen bestaan.”

 

Terug naar het overzicht