print this page

Dienstencheques: opgelet voor het maximaal bedrag

14.11.2014

Dienstencheques geven een belastingvermindering op basis van een maximale aanschafprijs van € 1.400,00 per belastingplichtige.  Wie dienstencheques koopt voor een hoger bedrag dan € 1.400,00 kan dit overschot niet overdragen aan zijn partner.  Het is dus belangrijk om, in voorkomend geval, de aankoop van dienstencheques te splitsen over de twee belastingplichtige partners.

Terug naar het overzicht