print this page

Bestuurders in vzw's

14.11.2014

De persoon die zich als mandataris hoofdzakelijk bezighoudt met het dagelijks bestuur of de dagelijkse leiding van een vzw, wordt onweerlegbaar vermoed werknemer te zijn. Dit op voorwaarde dat de activiteit verricht wordt tegen een ander loon dan enkel en alleen kost en inwoon. Onbezoldigde bestuurders van vzw's kunnen beschouwd worden als onbezoldigde mandatarissen.

Concreet betekent dit dat als u gedelegeerd bestuurder bent binnen een VZW, en u daar een bezoldiging voor ontvangt, u sowieso valt onder de regels van de sociale zekerheid van de werknemer. Er is verscherpte controle vanwege de sociale zekerheid in verband met toepassing van bovenstaande regel.

Terug naar het overzicht