print this page

Tarief notionele intrestaftrek aanslagjaar 2016: 2,13% of 1,63%

02.10.2014

Het tarief notionele intrestaftrek blijft maar dalen.  Logisch, aangezien ook de rente in het algemeen een dalende tendens blijft vertonen.

Voor het aanslagjaar 2015 bedraagt het basistarief nog 2,63%.

Dit basistarief daalt naar 1,63% voor aanslagjaar 2016.  Voor kmo’s ligt het zoals altijd  0,5% hoger, en bedraagt het dus 2,13%.

Door de blijvende rentedaling zal moeten bekeken worden of het in sommige gevallen niet interessanter is om, voor vennootschappen die aan de toepassingsvoorwaarden voldoen, gebruik te maken van de voordelen van de investeringsaftrek en de investeringsreserve.

Terug naar het overzicht