print this page

Private restaurantkosten ten onrechte in aftrek gebracht: geen toepassing van de bijzondere aanslag van 309%

14.04.2014

Over de bijzondere aanslag van 309% is reeds heel wat geschreven de voorbije jaren.

In een addendum van 28 november 2013 bij een circulaire van 22 juli 2013 heeft de administratie bevestigd dat private restaurantkosten, die ten onrechte in kosten werden genomen door een vennootschap, in de eerste plaats moeten worden belast in de personenbelasting, in hoofde van de genieter.

Als taxatie in de personenbelasting niet meer mogelijk is, mag dit evenwel geen aanleiding zijn om de bijzondere aanslag van 309% toe te passen.  De restaurantkosten moeten dan bij de vennootschap worden belast door opname onder de verworpen uitgaven.

Terug naar het overzicht